Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 22,6 °C at 14:29 on 12 Ιανουάριος 2016
Lowest Temperature 0,0 °C at 22:40 on 09 Ιανουάριος 2017
Highest Dew Point 17,8 °C at 9:57 on 03 Ιανουάριος 2015
Lowest Dew Point -21,1 °C at 14:19 on 24 Ιανουάριος 2017
Highest Apparent Temperature 23,4 °C at 9:57 on 03 Ιανουάριος 2015
Lowest Apparent Temperature -8,1 °C at 6:27 on 08 Ιανουάριος 2017
Lowest Wind Chill Temperature -5,5 °C at 7:09 on 08 Ιανουάριος 2017
Highest Heat Index 22,6 °C at 14:29 on 12 Ιανουάριος 2016
Highest Minimum 16,2 °C at 6:16 on 20 Ιανουάριος 2014
Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Highest Humidity 100 % at 11:14 on 16 Ιανουάριος 2013
Lowest Humidity 3 % at 16:38 on 15 Ιανουάριος 2016
Highest Daily Range 17,0 °C on 21 Ιανουάριος 2013
Lowest Daily Range 0,0 °C on 31 Δεκέμβριος 2001
Rainfall
Highest Rain Rate 104,3 mm/hr at 4:55 on 20 Ιανουάριος 2016
Highest Hourly Rainfall 145,8 mm at 23:47 on 18 Ιανουάριος 2014
Highest Daily Rainfall 18,9 mm on 20 Ιανουάριος 2016
Highest Monthly Rainfall 86,7 mm Ιανουάριος 2013
Longest Dry Period 33 days to 02 Ιανουάριος 2016
Longest Wet Period 5 days to 01 Ιανουάριος 2015
Wind
Highest Wind Gust 83 km/h at 12:07 on 07 Ιανουάριος 2016
Highest Wind Speed Average 56 km/h at 14:44 on 07 Ιανουάριος 2016
Highest Daily Wind Run 703,4 km on 07 Ιανουάριος 2016
Pressure
Lowest Pressure (sl) 993,2 hPa at 6:08 on 07 Ιανουάριος 2016
Highest Pressure (sl) 1040,6 hPa at 9:39 on 08 Ιανουάριος 2015

Page updated 31/3/2017 3:20:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)