Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,8 °C at 15:13 on 14 Αύγουστος 2014
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,6 °C at 7:13 on 01 Αύγουστος 2015
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 942,1 hPa at 10:46 on 04 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 3,3 °C 9:01 on 07 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 20,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,3 °C 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 66 % 13:57 on 24 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 12:05 on 31 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,9 °C 15 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 30 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 0:31 on 08 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,0 mm 3:07 on 08 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,9 mm 18 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 20,4 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 14 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 4 days Μέχρι 18 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 70 km/h 2:58 on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 483,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,8 hPa 4:17 on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1033,6 hPa 9:25 on 16 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 3,3 °C 9:01 on 07 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 20,2 °C 16:11 on 05 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,3 °C 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 66 % 13:57 on 24 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 12:05 on 31 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,9 °C 15 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 30 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 0:31 on 08 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,0 mm 3:07 on 08 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,9 mm 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 14 ημέρες Μέχρι  22 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 14 ημέρες Μέχρι 22 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 70 km/h 2:58 on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 483,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,8 hPa 4:17 on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1033,6 hPa 9:25 on 16 Φεβρουάριος

page updated 23/2/2017 8:55:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)