Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 35,6 °C 15:08 on 05 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 23,7 °C 16:45 on 22 Ιούλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,9 °C 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 37,1 °C 15:17 on 05 Ιούλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -2,5 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 37,6 °C 16:45 on 22 Ιούλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 27,8 °C 19 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 9,3 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 17:52 on 29 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 13 % 19:24 on 01 Ιούνιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,3 °C 10 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 1,9 °C 27 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 89,8 mm/hr 19:42 on 08 Ιούλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 33,6 mm 20:29 on 08 Ιούλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 56,4 mm 29 Σεπτέμβριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 112,2 mm Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 49 days Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 5 days Μέχρι 01 Οκτώβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 109 km/h 19:48 on 22 Μάιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 75 km/h 17:07 on 23 Ιούλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 882,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 993,9 hPa 23:58 on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1032,0 hPa 10:14 on 08 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 26,5 °C 15:59 on 04 Οκτώβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 17,1 °C 8:10 on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 19,2 °C 12:44 on 03 Οκτώβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 6,3 °C 16:48 on 05 Οκτώβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 28,4 °C 16:04 on 04 Οκτώβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,3 °C 2:20 on 06 Οκτώβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 16,8 °C 0:00 on 01 Οκτώβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 26,5 °C 15:59 on 04 Οκτώβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 20,4 °C 04 Οκτώβριος
Ελάχιστη μεγίστη 22,9 °C 01 Οκτώβριος
Μέγιστη υγρασία 86 % 0:00 on 01 Οκτώβριος
Ελάχιστη υγρασία 33 % 16:48 on 05 Οκτώβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 6,9 °C 02 Οκτώβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 5,0 °C 05 Οκτώβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 3,6 mm/hr 8:16 on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,6 mm 0:00 on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 0,3 mm 01 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  05 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 01 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 4 ημέρες Μέχρι 05 Οκτώβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 44 km/h 17:29 on 05 Οκτώβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 26 km/h 2:20 on 06 Οκτώβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 211,7 km 05 Οκτώβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1011,3 hPa 16:49 on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1027,6 hPa 12:08 on 05 Οκτώβριος

page updated 6/10/2018 7:45:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)