Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 28,0 °C 15:50 on 25 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 16,6 °C 12:17 on 19 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,9 °C 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 27,1 °C 12:17 on 19 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -2,5 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 27,1 °C 15:51 on 25 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 18,8 °C 19 Απρίλιος
Ελάχιστη μεγίστη 9,3 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 94 % 2:59 on 13 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,3 °C 10 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,4 °C 25 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 39,6 mm/hr 23:51 on 21 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,9 mm 0:28 on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 24,3 mm 13 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 66,6 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 19 days Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 4 days Μέχρι 14 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 95 km/h 1:39 on 18 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 67 km/h 6:11 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 882,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 993,9 hPa 23:58 on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1032,0 hPa 10:14 on 08 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 28,0 °C 15:50 on 25 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 12,2 °C 6:30 on 03 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 15,5 °C 18:42 on 24 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -1,0 °C 13:24 on 09 Απρίλιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 27,0 °C 15:52 on 25 Απρίλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 5,0 °C 21:09 on 01 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 11,9 °C 7:48 on 03 Απρίλιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 27,1 °C 15:51 on 25 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 18,8 °C 19 Απρίλιος
Ελάχιστη μεγίστη 18,5 °C 07 Απρίλιος
Μέγιστη υγρασία 85 % 2:05 on 01 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 13:24 on 09 Απρίλιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,7 °C 24 Απρίλιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,9 °C 07 Απρίλιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 13:25 on 07 Απρίλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,0 mm 13:27 on 07 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 4,8 mm 07 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 19 ημέρες Μέχρι  26 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 07 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 19 ημέρες Μέχρι 26 Απρίλιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 75 km/h 17:52 on 01 Απρίλιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 57 km/h 17:23 on 01 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 559,3 km 01 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1005,2 hPa 17:00 on 01 Απρίλιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1023,4 hPa 22:54 on 03 Απρίλιος

page updated 27/4/2018 5:55:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)