Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,8 °C at 15:13 on 14 Αύγουστος 2014
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,6 °C at 7:13 on 01 Αύγουστος 2015
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 942,1 hPa at 10:46 on 04 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 25,1 °C 15:28 on 24 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,0 °C 12:43 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 19,9 °C 17:08 on 30 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25,1 °C 15:28 on 24 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη 16,8 °C 23 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 76 % 11:19 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 12:05 on 31 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,9 °C 15 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 30 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 0:31 on 08 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,0 mm 11:52 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 30,9 mm 11 Μάρτιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 54,3 mm Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 17 days Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 5 days Μέχρι 11 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 70 km/h 2:58 on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 483,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 998,3 hPa 5:39 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1033,6 hPa 9:25 on 16 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 25,1 °C 15:28 on 24 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 9,1 °C 5:59 on 17 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,0 °C 12:43 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -12,1 °C 0:33 on 29 Μάρτιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 19,9 °C 17:08 on 30 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 3,8 °C 7:14 on 12 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 8,5 °C 8:35 on 11 Μάρτιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 25,1 °C 15:28 on 24 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη 15,8 °C 26 Μάρτιος
Ελάχιστη μεγίστη 13,8 °C 11 Μάρτιος
Μέγιστη υγρασία 76 % 11:19 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 12:41 on 23 Μάρτιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,1 °C 24 Μάρτιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,6 °C 11 Μάρτιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 10:34 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,0 mm 11:52 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 30,9 mm 11 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 12 ημέρες Μέχρι  30 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 11 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 12 ημέρες Μέχρι 30 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 62 km/h 16:35 on 13 Μάρτιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 39 km/h 17:29 on 13 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 423,8 km 19 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 998,3 hPa 5:39 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1023,8 hPa 10:41 on 15 Μάρτιος

page updated 31/3/2017 3:20:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)