Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 35,6 °C 15:08 on 05 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 23,7 °C 16:45 on 22 Ιούλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,9 °C 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 37,1 °C 15:17 on 05 Ιούλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -2,5 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 37,6 °C 16:45 on 22 Ιούλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 27,8 °C 19 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 9,3 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 17:52 on 29 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 13 % 19:24 on 01 Ιούνιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,3 °C 10 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 1,9 °C 27 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 89,8 mm/hr 19:42 on 08 Ιούλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 33,6 mm 20:29 on 08 Ιούλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 56,4 mm 29 Σεπτέμβριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 112,2 mm Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 49 days Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 5 days Μέχρι 01 Οκτώβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 109 km/h 19:48 on 22 Μάιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 75 km/h 17:07 on 23 Ιούλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 882,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 993,9 hPa 23:58 on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1032,0 hPa 10:14 on 08 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 19,4 °C 14:48 on 10 Δεκέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 7,5 °C 6:29 on 12 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 14,4 °C 0:08 on 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -2,4 °C 16:06 on 12 Δεκέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 19,0 °C 11:23 on 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 2,7 °C 13:14 on 06 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 5,9 °C 12:08 on 13 Δεκέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 19,4 °C 14:48 on 10 Δεκέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 16,1 °C 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη μεγίστη 10,6 °C 13 Δεκέμβριος
Μέγιστη υγρασία 91 % 13:29 on 13 Δεκέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 35 % 15:28 on 12 Δεκέμβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 9,2 °C 08 Δεκέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,4 °C 13 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 14,4 mm/hr 1:01 on 16 Δεκέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,0 mm 2:06 on 18 Δεκέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 9,0 mm 13 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 13 ημέρες Μέχρι  09 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 11 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 13 ημέρες Μέχρι 09 Δεκέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 58 km/h 12:57 on 09 Δεκέμβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 42 km/h 13:45 on 09 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 439,4 km 09 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1001,8 hPa 12:43 on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1023,6 hPa 8:42 on 07 Δεκέμβριος

page updated 18/12/2018 14:55:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)