Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,0 °C 13:46 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,2 °C 6:44 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 13,6 °C 10:35 on 03 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,8 °C 19:28 on 15 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 18,1 °C 14:05 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -6,6 °C 6:09 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -4,2 °C 6:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 20,0 °C 13:46 on 05 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,9 °C 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 6,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 91 % 2:23 on 12 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 23 % 14:30 on 06 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 10,4 °C 09 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 1,9 °C 01 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 18,0 mm/hr 0:10 on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,5 mm 0:46 on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 18,3 mm 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 79,2 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 4 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 4 days Μέχρι 12 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 64 km/h 19:31 on 15 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 43 km/h 17:35 on 31 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 569,0 km 15 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 991,2 hPa 4:46 on 26 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1022,8 hPa 10:11 on 10 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,0 °C 13:46 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 6,9 °C 9:34 on 13 Φεβρουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 13,6 °C 10:35 on 03 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -0,5 °C 6:35 on 13 Φεβρουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 18,1 °C 14:05 on 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -1,1 °C 11:02 on 13 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 2,4 °C 11:02 on 13 Φεβρουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 20,0 °C 13:46 on 05 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,9 °C 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 11,7 °C 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη υγρασία 90 % 15:12 on 06 Φεβρουάριος
Ελάχιστη υγρασία 34 % 19:39 on 05 Φεβρουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 7,6 °C 10 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,2 °C 07 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 18,0 mm/hr 0:10 on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,5 mm 0:46 on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 18,3 mm 06 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  04 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 07 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 4 ημέρες Μέχρι 04 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 62 km/h 10:44 on 13 Φεβρουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 32 km/h 10:10 on 13 Φεβρουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 259,3 km 08 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1003,0 hPa 1:16 on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1022,8 hPa 10:11 on 10 Φεβρουάριος

page updated 13/2/2019 11:15:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)