Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,8 °C at 15:13 on 14 Αύγουστος 2014
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,6 °C at 7:13 on 01 Αύγουστος 2015
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 942,1 hPa at 10:46 on 04 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 34,8 °C 14:29 on 14 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,0 °C 12:43 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 32,8 °C 15:03 on 14 Μάιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32,3 °C 14:29 on 14 Μάιος
Υψηλότερη ελάχιστη 24,2 °C 14 Μάιος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 76 % 11:19 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 12:05 on 31 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 11,9 °C 22 Μάιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 30 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 21,6 mm/hr 3:52 on 27 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,8 mm 4:17 on 27 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 30,9 mm 11 Μάρτιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 54,3 mm Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 29 days Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 5 days Μέχρι 11 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 71 km/h 15:54 on 17 Απρίλιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 489,1 km 09 Μάιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 998,3 hPa 5:39 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1033,6 hPa 9:25 on 16 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 34,8 °C 14:29 on 14 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 15,8 °C 2:37 on 22 Μάιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 7,0 °C 8:31 on 26 Μάιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -9,8 °C 0:41 on 01 Μάιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 32,8 °C 15:03 on 14 Μάιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 10,6 °C 0:07 on 18 Μάιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 15,6 °C 2:07 on 22 Μάιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 32,3 °C 14:29 on 14 Μάιος
Υψηλότερη ελάχιστη 24,2 °C 14 Μάιος
Ελάχιστη μεγίστη 19,7 °C 18 Μάιος
Μέγιστη υγρασία 47 % 4:07 on 27 Μάιος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 0:08 on 01 Μάιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 11,9 °C 22 Μάιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 05 Μάιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 21,6 mm/hr 3:52 on 27 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,8 mm 4:17 on 27 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 9,9 mm 18 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 29 ημέρες Μέχρι  16 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 28 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 29 ημέρες Μέχρι 16 Μάιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 66 km/h 9:34 on 09 Μάιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 39 km/h 18:50 on 07 Μάιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 489,1 km 09 Μάιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1002,3 hPa 9:23 on 09 Μάιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1020,7 hPa 22:44 on 15 Μάιος

page updated 29/5/2017 20:05:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)