Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 942,1 hPa at 10:46 on 04 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 42,9 °C 15:52 on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,4 °C 20:55 on 17 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 40,0 °C 19:25 on 01 Ιούλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 40,1 °C 15:52 on 02 Ιούλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 35,2 °C 12 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 76 % 11:19 on 09 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 12:05 on 31 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 14,0 °C 30 Ιούνιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 30 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr 8:00 on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 10,8 mm 8:43 on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 30,9 mm 11 Μάρτιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 54,3 mm Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 41 days Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 5 days Μέχρι 11 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 71 km/h 15:54 on 17 Απρίλιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 53 km/h 19:16 on 21 Σεπτέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 742,3 km 21 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 998,3 hPa 5:39 on 11 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1033,6 hPa 9:25 on 16 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 38,0 °C 14:04 on 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 21,1 °C 7:40 on 22 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 9,9 °C 22:32 on 10 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -9,8 °C 4:13 on 22 Σεπτέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 36,5 °C 14:04 on 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 11,9 °C 22:27 on 21 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 21,1 °C 7:40 on 22 Σεπτέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 35,7 °C 14:04 on 18 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 27,3 °C 19 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη μεγίστη 26,5 °C 05 Σεπτέμβριος
Μέγιστη υγρασία 34 % 4:18 on 11 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 4:20 on 01 Σεπτέμβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 11,5 °C 18 Σεπτέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 05 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr 0:00 on 01 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm 0:00 on 01 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 0,0 mm 01 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 22 ημέρες Μέχρι  23 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 01 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 22 ημέρες Μέχρι 23 Σεπτέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 67 km/h 19:16 on 21 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 53 km/h 19:16 on 21 Σεπτέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 742,3 km 21 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1000,4 hPa 22:28 on 04 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1020,3 hPa 10:52 on 23 Σεπτέμβριος

page updated 24/9/2017 10:35:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)