Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,8 °C at 15:13 on 14 Αύγουστος 2014
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,6 °C at 7:13 on 01 Αύγουστος 2015
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 942,1 hPa at 10:46 on 04 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1030,9 hPa at 22:09 on 20 Ιανουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 18,9 °C 12:19 on 14 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 3,0 °C 16:06 on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,7 °C 12:23 on 14 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 18,9 °C 12:19 on 14 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 11,7 °C 03 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 66 % 13:57 on 24 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 14:15 on 24 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 9,4 °C 02 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,1 °C 08 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 16:07 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 2,7 mm 16:07 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,9 mm 18 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 19,5 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 7 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 4 days Μέχρι 18 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 70 km/h 2:58 on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 483,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,8 hPa 4:17 on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1030,9 hPa 22:09 on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 18,9 °C 12:19 on 14 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 22:40 on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 3,0 °C 16:06 on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,1 °C 14:19 on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,7 °C 12:23 on 14 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -8,1 °C 6:27 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -5,5 °C 7:09 on 08 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 18,9 °C 12:19 on 14 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 11,7 °C 03 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 3,3 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 66 % 13:57 on 24 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 14:15 on 24 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 9,4 °C 02 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,1 °C 08 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 10,8 mm/hr 16:07 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 2,7 mm 16:07 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,9 mm 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  05 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 7 ημέρες Μέχρι 05 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 70 km/h 2:58 on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 46 km/h 3:15 on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 483,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,8 hPa 4:17 on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1030,9 hPa 22:09 on 20 Ιανουάριος

page updated 24/1/2017 17:15:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)