Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 34,9 °C 15:15 on 22 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,2 °C 6:44 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,3 °C 18:24 on 24 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,8 °C 19:28 on 15 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 35,2 °C 15:29 on 24 Ιούνιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -6,6 °C 6:09 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -4,2 °C 6:09 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 35,4 °C 15:46 on 24 Ιούνιος
Υψηλότερη ελάχιστη 26,8 °C 25 Ιούνιος
Ελάχιστη μεγίστη 6,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 93 % 2:40 on 16 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 17:51 on 08 Ιούνιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 12,2 °C 08 Ιούνιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 1,5 °C 24 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,8 mm/hr 15:17 on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 15,3 mm 17:17 on 15 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 23,1 mm 15 Απρίλιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 79,2 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 24 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 18 Απρίλιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 81 km/h 9:26 on 30 Μάρτιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 53 km/h 2:19 on 09 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 900,6 km 09 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 991,2 hPa 4:46 on 26 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1027,8 hPa 23:39 on 20 Απρίλιος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 34,9 °C 15:15 on 22 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 18,7 °C 6:53 on 03 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,3 °C 18:24 on 24 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 7,5 °C 19:57 on 22 Ιούνιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 35,2 °C 15:29 on 24 Ιούνιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 15,3 °C 2:15 on 03 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 18,7 °C 6:53 on 03 Ιούνιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 35,4 °C 15:46 on 24 Ιούνιος
Υψηλότερη ελάχιστη 26,8 °C 25 Ιούνιος
Ελάχιστη μεγίστη 23,9 °C 03 Ιούνιος
Μέγιστη υγρασία 77 % 2:27 on 13 Ιούνιος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 17:51 on 08 Ιούνιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 12,2 °C 08 Ιούνιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 5,1 °C 10 Ιούνιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,8 mm/hr 15:17 on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,8 mm 16:06 on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 7,8 mm 18 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 24 ημέρες Μέχρι  10 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 12 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 24 ημέρες Μέχρι 10 Ιούνιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 62 km/h 12:14 on 25 Ιούνιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 35 km/h 19:31 on 03 Ιούνιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 444,9 km 25 Ιούνιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1009,5 hPa 15:36 on 24 Ιούνιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1018,8 hPa 22:46 on 07 Ιούνιος

page updated 26/6/2019 8:50:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)