Υψηλά και χαμηλά από 30 Δεκεμβρίου 2012 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,9 °C at 15:52 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 7:08 on 24 Δεκέμβριος 2016
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -33,6 °C at 7:47 on 24 Δεκέμβριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 35,2 °C at 0:00 on 12 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 0,0 °C at 0:02 on 31 Δεκέμβριος 2001
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 928,8 mm/hr at 23:19 on 02 Δεκέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 314,7 mm at 12:19 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 16034,0 mm on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,0 mm Νοέμβριος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 190 km/h at 16:52 on 28 Οκτώβριος 2016
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 745 km/h at 12:20 on 27 Νοέμβριος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 924,8 hPa at 11:51 on 19 Νοέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1033,6 hPa at 9:25 on 16 Φεβρουάριος 2017

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 17,7 °C 14:35 on 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 13,5 °C 23:11 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,9 °C 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,7 °C 15:09 on 07 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -2,5 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 17,7 °C 14:35 on 02 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,4 °C 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 11,7 °C 14 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 94 % 2:59 on 13 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,3 °C 10 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,5 °C 08 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 2:10 on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,9 mm 0:28 on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 24,3 mm 13 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 49,2 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 6 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 4 days Μέχρι 14 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 95 km/h 1:39 on 18 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 67 km/h 6:11 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 882,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 996,9 hPa 23:30 on 17 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1032,0 hPa 10:14 on 08 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 17,7 °C 14:35 on 02 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 13,5 °C 23:11 on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -10,9 °C 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,7 °C 15:09 on 07 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -2,5 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 0,0 °C 8:36 on 10 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 17,7 °C 14:35 on 02 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 14,4 °C 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη 11,7 °C 14 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 94 % 2:59 on 13 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 22:26 on 18 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,3 °C 10 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,5 °C 08 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 2:10 on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,9 mm 0:28 on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 24,3 mm 13 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  10 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 14 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 6 ημέρες Μέχρι 10 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 95 km/h 1:39 on 18 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 67 km/h 6:11 on 18 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 882,9 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 996,9 hPa 23:30 on 17 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1032,0 hPa 10:14 on 08 Ιανουάριος

page updated 19/1/2018 11:00:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)