Θερμοκρασία
Μέγιστη  θερμοκρασία 21,6 °C στις 00:00 
Ελάχιστη θερμοκρασία 16,6 °C στις 10:03
Μέγιστη  φαινομενική θερμοκρασία 18,2 °C στις 01:58 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 12,0 °C στις 09:31
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 16,3 °C στις 10:38
Μέγιστος  δείκτης δυσφορίας 21,6 °C στις 00:00
Μέγιστη  υγρασία 44 % στις 11:15 
Ελάχιστη υγρασία 17 % στις 00:21
Βροχόπτωση
Βροχόπτωση χθες 7,8 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 7,2 mm/hr στις 11:12
Υψηλότερη ωριαία βροχόπτωση 3,0 mm στις12:00
’Ανεμος
Μεγίστη Ριπή Ανέμου 33 km/h στις 13:50
Μεγίστη ταχύτητα (10 λεπτά Μέσος όρος) 20 km/h (F4) στις 13:46
Τρέξιμο ανέμου 246,2 km  
Κύρια Διεύθυνση Ανέμου 302° WNW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση (SL) 1017,7 hPa στις 22:50
Χαμηλότερη ατμοσφαιρική πίεση (SL) 1013,4 hPa στις 05:20

Page updated 29/5/2017 20:05:00
Template vaggmarks 2012©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)